Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Ban hành Đề án Triển khai thực hiện Đề án Số hóa Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
Người đăng: Văn Hiệu .Ngày đăng: 14/05/2015 .Lượt xem: 1762 lượt.
Theo lộ trình Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất của chính phủ, tỉnh Quảng Nam nằm trong nhóm III, sẽ kết thúc việc phát sóng tương tự mặt đất vào năm 2018. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khi Đà Nẵng hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất vào tháng 6/2015 thì các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc tỉnh Quảng Nam sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, việc ban hành và triển khai Đề án theo đúng kế hoạch sẽ đảm bảo việc thu sóng truyền hình tại các vùng phía Bắc tỉnh Quảng Nam không bị gián đoạn từ năm 2015.

Ngày 04 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Đề án Triển khai thực hiện Đề án Số hóa Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.      Nhiệm vụ:

Từng bước triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể:

-  Dự kiến ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018.

- Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số. Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất và các phương thức truyền dẫn số khác nhau nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi người dân;

- Tổ chức và sắp xếp lại các Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam từng bước số hóa thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình, nhằm nâng cao chất lượng, tăng thời lượng, tăng kênh phát sóng truyền hình để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và nhu cầu ngày càng cao về hưởng thụ thông tin, văn hóa của công chúng.

2.      Mục Tiêu

- Đến cuối năm 2015: 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn khu vực phía Bắc Quảng Nam xem được các chương trình truyền hình số bằng các phương thức khác nhau khi Đà Nẵng thực hiện số hóa.

- Đến năm 2020:

+ Thực hiện việc phát sóng kênh truyền hình Quảng Nam bằng công nghệ số với các phương thức khác nhau có phạm vi phủ sóng đến 100% khu vực dân cư của tỉnh.

+ Đảm bảo 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

+ Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2, mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và các phiên bản kế tiếp của các tiêu chuẩn trên theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Từ năm 2015-2018: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phát sóng song song chương trình truyền hình bằng công nghệ tương tự và công nghệ số mặt đất tại khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh. Đến ngày 31/12/2018, chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số mặt đất trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp cung cấp.

- Từ năm 2015, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, từng bước hoàn chỉnh số hóa công nghệ sản xuất chương trình, tổ chức đào tạo sắp xếp lại đội ngũ cán bộ viên chức đang công tác tại các bộ phận truyền dẫn, phát sóng.

3.      Nội dung triển khai:

Đề án đã đưa ra 6 nhóm nội dung để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu nêu trên, bao gồm:

- Tuyên truyền, tập huấn Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

- Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo;

- Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;

- Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, thị xã, thành phố;

-         - Xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

4.      Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 103.426.573.000 đồng (một trăm lẻ ba tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Trong đó, kinh phí thực hiện năm 2015 là 13.469.098.000 đồng (mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu,không trăm chín mươi tám nghìn đồng).

5.      Giải pháp thực hiện

-         Giải pháp về thông tin, tuyên truyền, tập huấn

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các Sở, Ban, ngành, các huyện, xã, thôn, cửa hàng điện máy, người dân.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố.

Lồng ghép, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền của trung ương, các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

-         Giải pháp về thị trường và dịch vụ

Thúc đẩy việc sử dụng các phương thức truyền dẫn, phát sóng khác để đẩy mạnh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
     Thuc đẩy triển khai các dịch vụ tiên tiến trên hạ tầng số mặt đất nhằm khai thác tối đa năng lực hệ thống phát số và cạnh tranh bình đẳng phát triển với các dịch vụ truyền hình khác như truyền hình cáp, truyền hình internet và truyền hình vệ tinh.

Các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất có trách nhiệm dành dung lượng, không mã hóa để truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để đảm bảo tất cả thiết bị thu hình số (máy thu hình số, đầu thu truyền hình số) đều thu được các kênh truyền hình này.

-         Giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

Sắp xếp, tổ chức lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình số hóa với các nội dung:
 + Về hạ tầng truyền dẫn, phát sóng: Không đầu tư  mới các hệ thống tương tự, chỉ bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp đối với máy phát tương tự hiện có.

        + Về nhân lực: Từng bước sắp xếp lại nhân lực bộ phận truyền dẫn phát sóng, đào tạo cán bộ để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy theo hướng tập trung vào sản xuất nội dung chương trình ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

-         Giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn

Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hinhf ảnh âm thanh MPEG-4 và các phiên bản tiếp theo đối với các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số.
   Các đầu thu chuyển đổi tín hiệu số–tương tự được cung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải được kiểm soát về chất lượng, có thương hiệu rõ ràng và được hỗ trợ tiếng Việt để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các tivi có kích cỡ trên 32 inch được mua bán mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải được tích hợp chức năng thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo chuẩn DVB–T2. Từ ngày 01/4/2015, những tivi có kích cỡ từ 32 inch trở xuống cũng phải được tích hợp chức năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB–T2. Sau thời điểm này, đảm bảo khách hàng mua tivi sẽ không cần sắm thêm đầu thu kỹ thuật số (Set-top-box) vẫn có thể thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số.

-         Giải pháp về nguồn kinh phí

        Huy động nguồn vốn của Quỹ Viễn thông công ích, ngân sách địa phương và nguồn vốn doanh nghiệp để thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Nguồn kinh phí của Trung ương (Quỹ Viễn thông công ích): đảm bảo kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí của tỉnh: đảm bảo thực hiện các nội dung:

+ Công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh;

+ Kinh phí thống kê xác nhận các đối tượng được hỗ trợ đầu thu và công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số đến người dân;

+ Hỗ trợ kinh phí duy trì, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu theo hướng số hóa cho Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố.

Nguồn kinh phí của huyện: đầu tư cho Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện về trang thiết bị, sản xuất nội dung đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền tại địa phương.

Nguồn kinh phí của doanh nghiệp: thực hiện đầu tư hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đảm bảo thực hiện đúng lộ trình số hóa.

De an So hoa THMD QNam.pdf

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công văn thông báo lùi thời hạn phát sóng của các máy phát lại (09/01/2020 )
Ban hành Kế hoạch phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất năm 2019 (11/07/2019 )
Nội dung tuyên truyền về Số hóa truyền hình mặt đất do Cục PTTH&TTĐT cung cấp cho các địa phương (06/05/2019 )
Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên sóng PTTH (11/01/2016 )
Hoàn thành lắp đặt đầu thu truyền hình số tại 4 huyện, thị xã, thành phố (04/01/2016 )
Từ 1/11/2015, chính thức ngắt sóng truyền hình analog ở Đà Nẵng (30/10/2015 )
Quảng Nam đề nghị bổ sung thêm 5900 hộ gia đình được hỗ trợ đầu thu số (11/10/2015 )
Kế hoạch triển khai lắp đặt cho 4 huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam (24/09/2015 )
Tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (16/08/2015 )
Ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (05/08/2015 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất (Ngày đăng: 05/03/2015 )
SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT- NGƯỜI DÂN CẦN CHÚ Ý GÌ ? (Ngày đăng: 25/12/2014 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập