Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
Người đăng: Văn Hiệu .Ngày đăng: 05/08/2015 .Lượt xem: 1727 lượt.

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

 Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Đối tượng được hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Vùng hỗ trợ: Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam bao gồm: thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, địa bàn nằm trong vùng phủ sóng DVB-T2 của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng tại Sơn Trà của các xã thuộc huyện Đại Lộc (bao gồm: Đại Phong, Đại Minh, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Hiệp, Đại An, Đại Hòa) và các xã thuộc huyện Duy Xuyên (bao gồm: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Thị trấn Nam Phước, Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải).;

Thời gian thực hiện hỗ trợ: Trong năm 2015.

2. Điều kiện được nhận hỗ trợ:

Có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến ngày 31/12/2014 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV trong thời gian triển khai hỗ trợ.

Có đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với cam kết không bán, cho, tặng đầu thu truyền hình số mặt đất được hỗ trợ.

3. Mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ

Việc hỗ trợ được thực hiện theo hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ một lần bằng hiện vật là 01 đầu thu truyền hình số mặt đất kèm theo ăng ten thu phù hợp cùng với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét (đối với chế độ thu ngoài trời) và được bảo hành 12 tháng tính từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số mặt đất.

4. Kinh phí thực hiện hỗ trợ:

a) Quỹ viễn thông công ích bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức mua, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b)     Ngân sách địa phương:

- Chi thực hiện các công việc phục vụ triển khai, kiểm tra, giám sát hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại địa phương: Chi công tác phí, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ này;

- Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, quyết định hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đối với hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo của địa phương và các đối tượng khác.

5. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giải quyết các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất theo các quy định hiện hành của pháp luật.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức việc phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất đến các đối tượng được hỗ trợ theo quy định bao gồm:

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai phân phối đầu thu truyền hình số mặt đất tại địa phương;

- Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ của các đối tượng đáp ứng điều kiện được hỗ trợ.

- Lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ được quy định tại Thông tư và gửi danh sách cho Bộ Thông tin và Truyền thông và nhà thầu;

- Xác nhận danh sách đối tượng được hỗ trợ đã nhận đầu thu truyền hình số mặt đất do nhà thầu lập theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư này;

- Kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn.

6. Hiệu lực thi hành

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2015.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

Theo lộ trình số hóa của thành phố Đà Nẵng, ngày 01/07/2015 các kênh tương tự mặt đất VTV6, VTV Đà Nẵng, DRT1 đã ngừng phát sóng; ngày 30/9/2015 các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTC1, VTC9, DRT2 và QRT sẽ tiếp tục ngừng phát sóng. Việc ban hành Thông tư Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất sẽ đảm bảo cho việc thực hiện số hóa trên địa bàn Đà Nẵng và bắc Quảng Nam được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra.

Thông tư 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công văn thông báo lùi thời hạn phát sóng của các máy phát lại (Ngày đăng: 09/01/2020 )
Ban hành Kế hoạch phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất năm 2019 (Ngày đăng: 11/07/2019 )
Nội dung tuyên truyền về Số hóa truyền hình mặt đất do Cục PTTH&TTĐT cung cấp cho các địa phương (Ngày đăng: 06/05/2019 )
Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên sóng PTTH (Ngày đăng: 11/01/2016 )
Hoàn thành lắp đặt đầu thu truyền hình số tại 4 huyện, thị xã, thành phố (Ngày đăng: 04/01/2016 )
Từ 1/11/2015, chính thức ngắt sóng truyền hình analog ở Đà Nẵng (Ngày đăng: 30/10/2015 )
Quảng Nam đề nghị bổ sung thêm 5900 hộ gia đình được hỗ trợ đầu thu số (Ngày đăng: 11/10/2015 )
Kế hoạch triển khai lắp đặt cho 4 huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 24/09/2015 )
Tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (Ngày đăng: 16/08/2015 )
Các tin cũ hơn:
Những lợi ích của việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (Ngày đăng: 02/08/2015 )
Danh mục thiết bị thu truyền hình, đầu thu truyền hình số đã công bố hợp quy (Ngày đăng: 09/07/2015 )
Hướng dẫn mua máy thu hình, đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Ngày đăng: 18/07/2015 )
Công tác tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 01/07/2015 )
Thanh tra kinh doanh thiết bị thu truyền hình số mặt đất tại các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 01/07/2015 )
Ban hành Đề án Triển khai thực hiện Đề án Số hóa Truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. (Ngày đăng: 14/05/2015 )
Audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất (Ngày đăng: 05/03/2015 )
SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT- NGƯỜI DÂN CẦN CHÚ Ý GÌ ? (Ngày đăng: 25/12/2014 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập