Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách
Người đăng: Cao Thị Thu Hà .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 228 lượt.
Ngày 06/05/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (mỗi bộ gồm: 01 bàn đọc sách, 06 ghế đọc sách, 01 tủ đọc sách) cho 12 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019), với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (mỗi bộ gồm: 01 bàn đọc sách, 06 ghế đọc sách, 01 tủ đọc sách) cho 12 điểm BĐVHX.

2. Giá trị gói thầu: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2019.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bản quyền cập nhật hằng năm cho thiết bị Firewall, phần mềm diệt virus cho Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho thiết bị tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng Web tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Ngày đăng: 16/07/2019 )
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh (Ngày đăng: 22/05/2019 )
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” (Ngày đăng: 22/05/2019 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập