Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh
Người đăng: Cao Thị Thu Hà .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 224 lượt.
Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ dung Kế hoạch lựa chọn nhà thâu dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục Xây dựng email công vụ toàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:
1. Gói thầu: Lập thiết kế thi công và dự toán

- Giá trị gói thầu: 109.308.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu, ba trăm linh tám ngàn đồng).

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Gói thầu: Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

- Giá trị gói thầu: 5.132.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, một trăm ba mươi hai ngàn đồng).

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bản quyền cập nhật hằng năm cho thiết bị Firewall, phần mềm diệt virus cho Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho thiết bị tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng Web tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Ngày đăng: 16/07/2019 )
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (Ngày đăng: 22/05/2019 )
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” (Ngày đăng: 22/05/2019 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập