Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bản quyền cập nhật hằng năm cho thiết bị Firewall, phần mềm diệt virus cho Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho thiết bị tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng Web tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
Người đăng: Cao Thị Thu Hà .Ngày đăng: 16/07/2019 .Lượt xem: 234 lượt.
Ngày 8/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bản quyền cập nhật hằng năm cho thiết bị Firewall, phần mềm diệt virus cho Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho thiết bị tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng Web tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
Quyết định phê duyệt các nội dung chính sau:
 1. Tên gói thầu: Mua sắm bản quyền cập nhật hằng năm cho thiết bị Firewall, phần mềm diệt virus cho Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho thiết bị tường lửa chuyên dùng dành cho ứng dụng Web tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
 2.Tổng giá trị gói thầu: 523.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi ba triệu đồng), cụ thể:
Gói thầu 01: Mua bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho 02 thiết bị Firewall Palo Alto Networks PA-500 vơi mức giá 324.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng)
Gói thầu 02: Mua phần mềm bản quyền diệt virus cho 01 máy chu và 82 máy tính cá nhân với mức giá 49.000.000 đồng (Bốn mươi chín triệu đồng)
Gói thầu 03: Mua bản quyền phần mềm cập nhật hằng năm cho 01 thiết bị  chuyên dùng Firewall Appwall 508 dành cho ứng dụng Web vơi mức giá150.000.000 đồng ( Một trăm năm mươi triệu đồng)
3. Nguồn kinh phí thực hiện: theo Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 7/12/2018 của UBND tỉnh
4. Cơ quan lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông
5. Hính thức lựa chọn nhà thầu:
Gói thầu 01 và 03: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
Gói thầu 02: Chỉ định thầu thông thường
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2019
8. Hình thức hợp dồng: Hợp đồng trọn gói
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tải văn bản tại đây
( Số KHLCNT đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quôc gia:  20190742490) 
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh (Ngày đăng: 22/05/2019 )
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (Ngày đăng: 22/05/2019 )
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” (Ngày đăng: 22/05/2019 )

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập