Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14/9/2020
Người đăng: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 15/09/2020 .Lượt xem: 87 lượt.
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14/9/2020
Thông báo số: 352 /TB-UBND ngày 15/9/2020 tải về tại đây
[Trở về]
Các tin mới hơn:
V/v công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 (26/11/2020 )
V/v giới thiệu chữ ký của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (26/11/2020 )
NQ Về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/11/2020 )
Thông báo Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 (25/11/2020 )
NQ về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/11/2020 )
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc về tổ chức, quản lý, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam) (23/11/2020 )
Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng (23/11/2020 )
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 (20/11/2020 )
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” (18/11/2020 )
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 (17/11/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh (14/09/2020 )
QĐ Phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (14/09/2020 )
BÁO CÁO Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh (Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV) (14/09/2020 )
V/v tổ chức lại việc giải quyết thủ tục cấp Chứng minh nhân dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vào thứ 7 hằng tuần (14/09/2020 )
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị giải quyết (11/09/2020 )
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan về triển khai Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (10/09/2020 )
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10/09/2020 )
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 35-36/2020 (10/09/2020 )
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh (09/09/2020 )
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021 (09/09/2020 )
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập