Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản - Công nghệ thông tin

STTTên văn bảnNgày ban hànhXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 226 items in 12 pages
1 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam 07/01/2021
2 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/01/2021
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 05/01/2021
4 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 31/12/2020
5 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam 31/12/2020
6 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 30/12/2020
7 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 22/12/2020
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 14/12/2020
9 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 10/12/2020
10 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết đinh số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 10/12/2020
11 Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 09/12/2020
12 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam 26/11/2020
13 KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 23/11/2020
14 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19/10/2020
15 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” 09/10/2020
16 NGHỊ QUYẾT Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 17/09/2020
17 V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 28/07/2020
18 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 16/07/2020
19 Khảo sát hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng CQĐT giai đoạn 2020-2025 14/04/2020
20 V/v triển khai hệ thống họp trực tuyến trên nền web 01/04/2020

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập