Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản chỉ đạo điều hành

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTSố/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hànhNgày đăng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
1 515/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Quyết định Ủy quyền theo dõi, đôn đốc, duyệt ký các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.
22/02/2021 23/02/2021
2 852/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Báo chí xuất bản Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2021
19/02/2021 19/02/2021
3 3206/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ...
17/02/2021 08/02/2021
4 454/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây ...
08/02/2021 08/02/2021
5 477/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ...
08/02/2021 09/02/2021
6 468/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng ...
08/02/2021 09/02/2021
7 475/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021của tỉnh Quảng Nam
08/02/2021 09/02/2021
8 476/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu địa phương dùng trong công nghệ gạch không ...
08/02/2021 09/02/2021
9 468/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả đánh giá công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng ...
08/02/2021 19/02/2021
10 409/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 19
04/02/2021 18/02/2021
11 387/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng Thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần IX năm học 2020 - 2021 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021
03/02/2021 04/02/2021
12 389/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QĐ Thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2021 tại Quảng Nam
03/02/2021 04/02/2021
13 349-QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
02/02/2021 02/02/2021
14 326/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc ...
29/01/2021 29/01/2021
15 324/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại ...
29/01/2021 02/02/2021
16 312/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
28/01/2021 28/01/2021
17 278/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Tài chính kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2021
27/01/2021 27/01/2021
18 299/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Nam
27/01/2021 27/01/2021
19 263/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Công nghệ thông tin Phê duyệt Đề án chuyển giao và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
25/01/2021 26/01/2021
20 265/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản chỉ đạo điều hành Văn phòng Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thay thế ...
25/01/2021 26/01/2021

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập