Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Danh bạ điện thoại
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Bình Trương Thanh Bình
Giám đốc
Lãnh đạo trung tâm
0905254504
023538666777

binhtt@quangnam.gov.vn
2 Tài Phạm Văn Tài
Phó giám đốc
Lãnh đạo trung tâm
0905.507556
02352240115

taipv@quangnam.gov.vn
3 Quảng Phạm Hồng Quảng
Giám đốc
Lãnh đạo sở
0905048555
02353815555

phquang@quangnam.gov.vn; phquang@gmail.com
4 Tú Trần Thanh Tú
Trưởng phòng
Kế hoạch - Đào tạo
0914.716746
02352240116

tutt@quangnam.gov.vn
5 Vũ Nguyễn Huy Vũ
Phó trưởng phòng
Kế hoạch - Đào tạo
0964.567545
02352240116

vunh@quangnam.gov.vn
6 Quyên Phạm Thị Ngọc Quyên
Phó Giám đốc Thường trực
Lãnh đạo sở
0914239151
02353.820999

quyenptn@quangnam.gov.vn
7 Thơ Võ Văn Thơ
Phó giám đốc
Lãnh đạo sở
0989707357
02353845526

thovv@quangnam.gov.vn
8 Na Lê Na
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0914.056674
02352240116

nal@quangnam.gov.vn
9 Linh Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0972300564
02352240116

linhntm@quangnam.gov.vn
10 Cường Nguyễn Ngọc Cường
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0967000343
0235.2240116

cuongnn@quangnam.gov.vn
11 Thuận Trần Thị Bích Thuận
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0962933379
0235.2240116

thuanttb@quangnam.gov.vn
12 Kông Ngô Thanh Kông
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0967.888.344
0235.2240116

kongnt@quangnam.gov.vn
13 Vân Nguyễn Thị Thanh Vân
Chuyên viên
Kế hoạch - Đào tạo
0935678658
0235.2240116

vanntt1@quangnam.gov.vn
14 Thúy Phạm Thị Thanh Thúy
Trưởng phòng - Văn thư
Truyền thông - Tổng hợp
0905.508518
02352240114

thuyptt@quangnam.gov.vn
15 Tiến Đỗ Minh Tiến
Chánh văn phòng
Văn phòng Sở
0914303252
02353811763

tiendm@quangnam.gov.vn
16 Hường Phạm Quốc Hường
Phó chánh văn phòng
Văn phòng Sở
0972.757.054
0235.3811759

huongpq@quangnam.gov.vn
17 Dung Bùi Thị Thùy Dung
Phó trưởng phòng
Truyền thông - Tổng hợp
0906.557.751
0235.3818333

dungbtt@quangnam.gov.vn
18 Thương Lưu Thị Thương
Chuyên viên
Truyền thông - Tổng hợp
0987367633
02352240114

thuonglt@quangnam.gov.vn
19 Thư Phan Nguyễn Thiên Thư
Kế toán trưởng
Văn phòng Sở
0905881504
02353845528

thupnt@quangnam.gov.vn
20 Kiều Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chuyên viên
Văn phòng Sở
0906504589
0235.3811758

kieuntt@quangnam.gov.vn

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập