Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Danh bạ điện thoại

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Dũng Nguyễn Hữu Dũng
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0985977243


ngdungvhtt@gmail.com
2 Khiêm Ngô Minh Khiêm
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0985.678.153


minhkhiemtp@gmail.com
3 Hạnh Lê Quang Hạnh
Phó giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0985749019


quanghanhtttp@gmail.com
4 Nhựt Nguyễn Đông Nhựt
Tổ trưởng tổ VHVN - TTLĐ
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0986316351


trungtamvhtttienphuoc@gmail.com
5 Huynh Võ Văn Huynh
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0977690711


vanhuynh711@gmail.com
6 Thanh Huỳnh Văn Thanh
Tổ trưởng tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0399525324


phamhoangtp1970@gmail.com
7 Đức Nguyễn Văn Đức
Tổ trưởng tổ TDTT
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0976613191


ducttvhtp@gmail.com
8 Trinh Lê Thảo Trinh
Văn thư, hành chính
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0971.885.900


Lethaotrinh991@gmail.com
9 Phương Trần Thị Hoài Phương
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0378393722


hoaiphuongdtttp@gmail.com
10 Thu Võ Thị Lệ Thu
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0338911127


volethu1982@gmail.com
11 Hải Lê Vĩnh Hải
Hành chính, lái xe
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0974927555


12 Tuấn Lê Anh Tuấn
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0906577597


Anhtuanlet4@gmail.com
13 Phương Nguyễn Thị Thu Phương
TV tổ VHVN
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0984740077


nguyenthuphuong2192@gmail.com
14 Phương Nguyễn Tiến Phương
Tổ VHVN-TTLĐ
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0962446161


phuongvhtttc@gmail.com
15 Thiệm Trần Công Thiệm
Tổ VHVN-TTLĐ
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0988618837


congthiem1967@gmail.com
16 Thảo Đồng Văn Thảo
TV tổ VHVN
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0708004612


dongvanthao1970@gmail.com
17 Danh Nguyễn Thị Minh Danh
Tổ trưởng tổ hành chính
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0394691447


minhdanhvh@gmail.com
18 Hưng Nguyễn Đình Hưng
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0368618068


nguyenhungbqn@gmail.com
19 Sự Đỗ Tấn Sự
Thành viên Tổ TT-TH
Trung tâm VHTT - TTTH Tiên Phước
0909848087


dosutienphuoc@gmail.com
20 Bình Nguyễn Văn Bình
Giám đốc
Trung tâm VHTT - TTTH Bắc Trà My
0984677823
02353882230

binhpvbtm@gmail.com

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập