Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê

Quyết định  số 1108/QĐ-BTC ngày 24/7/2020 của Bộ Tài chính tải về tại đây
Công văn số : 4350 /UBND-KTTH ngày 31/7/2020  của UBND tỉnh tải về tại đây.
Nghị Quyết: số 70/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh tải về tại đây.
phụ lục kèm theo của NQ 70/NQ-HĐND tải về tại đây
- Nghị quyết số: 71/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 tải về tại đây.
- Phụ lục kèm theo của NQ 71/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 tải về tại đây.
- Biểu mẫu 8 của NQ: 71 tải về tại đây.
- Biểu mẫu 9 của NQ 71 tải về tại đây

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬTÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ


liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập