Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Ban giám đốc

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

Phạm Hồng Quảng
(Giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính
Điện thoại: 0905048555 - 0235.3815555 
phquang@quangnam.gon.vn
Phạm Thị Ngọc Quyên
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 0914239151 - 0235.3820999
quyenptn@quangnam.gon.vn

Võ Văn Thơ 
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Đại học
Điện thoại: 0989707357 - 02353822222
thovv@quangnam.gon.vnB. NHIỆM VỤ:

1. Giám Đốc: Phạm Hồng Quảng

-     Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chủ tài khoản thứ nhất;

-      Phụ trách các mặt công tác: Tổ chức, Kế hoạch, Tài chính, Công nghệ thông tin, điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin;

-     Trực tiếp chỉ đạo hoạt động: Phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm CNTT-TT Quảng Nam;

-      Quan hệ phối hợp với các tổ chức Công đoàn và Đoàn TN Sở và Hội Tin học – Viễn thông Quảng Nam;

-     Theo dõi chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và huyện Phước Sơn.


2. Phó Giám Đốc: Phạm Thị Ngọc Quyên

-     Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc Sở quản lý,điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc đi công tác hoặc được ủy quyền; Chủ tài khoản thứ hai;

-     Giúp Giám đốc Sở phụ trách các mặt công tác: Thanh tra, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyển điện, phát thanh - truyền hình, hạ tầng viễn thông và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

-     Trực tiếp chỉ đạo hoạt động: Phòng Bưu chính – Viễn thông, Thanh tra Sở;

-     Theo dõi chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh và Núi Thành;

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


3. Phó Giám Đốc: Võ Văn Thơ

-    Giúp Giám đốc Sở phụ trách các mặt công tác: Hành chính, thi đua - khen thưởng, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, quảng cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Giám đốc Sở quản lý, điều hành hoạt động của Sở khi được ủy quyền;

-    Trực tiếp chỉ đạo hoạt động: Văn phòng Sở,  Phòng Báo chí – Xuất bản và Cổng thông tin điện tử Quảng Nam;

-   Theo dõi chỉ đạo công tác thông tin – truyền thông các địa phương: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình;

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập